Misja i wizja

Naszym celem jest poprawa jakości życia wszystkich, którzy korzystają z zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających poruszanie się poprzez:

 • Zapewnienie wysokiej jakości opieki i edukacji profesjonalistów na rzecz pacjentów na całym świecie,
 • Promowanie badań i praktyki opartej na dowodach,
 • Innowacyjne ułatwienia i właściwy rozwój technologii,
 • Wspieranie międzynarodowej współpracy oraz budowanie konsensusu,
 • Wspieranie wymiany wysokiej jakości wiedzy i kontaktów.

ISPO przyczynia się do budowania świata, w którym wszystkie osoby mają równe szanse pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Cele ISPO

 • działanie, jako samodzielne, apolityczne ciało doradcze z zakresu protetyki, ortotyki, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych zagadnień dotyczących narządu ruchu, ściśle współpracujące z innymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, które służą odpowiednią pomocą i doradztwem, w celu uniknięcia mimowolnego powielania podobnych inicjatyw oraz dla całkowitego wykorzystania możliwości wszystkich podmiotów działających w w/w obszarze,
 • wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy Członkami Stowarzyszenia poprzez zbiera-nie oraz rozpowszechnianie wszelkich materiałów naukowych stworzonych przez Członków Stowarzyszenia, w tym publikacji, korespondencji, a także organizowanie wystaw, regionalnych i międzynarodowych kursów, seminariów, sympozjów i konferencji dotyczących zagadnień zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
 • promowanie, oraz jeżeli to niezbędne, wspieranie i koordynowanie badań, rozwoju oraz monitorowanie i ocena działań związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym i rehabilitacyjnym,
 • pomoc, wspieranie i koordynowanie działań osób odpowiedzialnych za szkolenie oraz edukację ludzi w obszarach związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym i rehabilitacyjnym,
 • zachęcanie do działań oraz wspieranie w tych działaniach osób odpowiedzialnych za opiekę nad pacjentami korzystającymi z zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających poruszanie się,
 • wspieranie stosownych projektów mających na celu ujednolicenie i standaryzację postępowania i schematów działania poprzez standaryzację nazewnictwa, programów nauczania, projektów urządzeń, technik i procesów, testowanie oraz zaangażowanie we wszystkie obszary i aspekty związane z opieką nad pacjentami, badaniami i rozwojem oraz edukacją i szkoleniem,
 • prowadzenie badań i sondaży.