...moving beyond physical disability

ISPO Polska wita na stronie!

Stowarzyszenie ISPO Polska powstało w 2013 roku. Inicjatywę podjęli specjaliści z dziedziny ortopedii, fizjoterapii, ortotyki, protetyki. Organizujemy szkolenia i konferencje poświęcone tematyce indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego oraz leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania narządu ruchu.


Działamy na rzecz rozpowszechniania w kręgach medycznych standardów postępowania w ortotyce oraz protetyce, tworząc interdyscyplinarne zespoły specjalistów.