Zarząd Stowarzyszenia ISPO Polska zaprasza na :

IV Kurs dla zaawansowanych
Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
23-24.11.2019 Zagórze k. Warszawy - Hotel Brant

Kurs jest adresowany do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i ortotyków.

Język wykładów - Angielski i Polski

Pierwszeństwo zapisu maja uczestnicy wcześniejszych kursów i członkowie ISPO Polska.

Koszt uczestnictwa to 400 PLN płatne do 15.10.2019 i 500 PLN w przypadku płatności po tej dacie

(członkowie ISPO Polska którzy opłacili składki za rok 2019 wstęp wolny).

Zapisy pod adresem mailowym: kontakt@ispopolska.pl

Wpłaty na konto ISPO Polska:
BNP Paribas 95 1750 0012 0000 0000 2192 6116

Potwierdzenie przelewu proszę wysłać na adres: kontakt@ispopolska.pl

Opłata obejmuje przerwy kawowe i lunch.

Program tegorocznego kursu skupiony będzie na różnych formach diagnostyki mobilności zgodnych z ICF CY. Zapoznamy się z najnowszymi metodami oceny struktury i funkcji organizmu, aktywności i uczestnictwa dla potrzeb planowania procesu rehabilitacji oraz oceny jej wyników.

Zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski, Holandii, Norwegii i Turcji:

 1. Dr n. med. Marta Banach
 2. Prof. Jules Becher
 3. Dr n. med. Marcin Bonikowski
 4. Prof. Annemieke Buizer
 5. Prof. Nigar Dursun
 6. Dr n. med. Paweł Flont
 7. Prof. Marek Jóźwiak
 8. Mgr Liliana Klimont
 9. Dr Joanna Kraśny
 10. Mgr Marek Kulbacki
 11. Mgr Krzysztof Krasowicz
 12. Mgr Patrycja Mrozek
 13. Mgr Weronika Pyrzanowska
 14. Prof. Karin Roeleveld
 15. Prof. Małgorzata Syczewska
 16. Dr n.med. Małgorzata Szmurło
 17. Prof. Jeroen Vermeulen
 18. Dr n. med.Olga Wolińska


Program kursu/ Course program
23.11.2019
8.50 – 9.00 Otwarcie. Cele kursu/ Opening _M. Bonikowski
9.00 – 10.30 Sesja 1/ Session1
• Sieć brokerów wiedzy jako metoda współpracy pomiędzy ośrodkami_J.Becher
  Knowledge broker network as a method for collaboration_ J.Becher
• Wczesny okres rozwoju ruchowego_ J.Vermeulen
  Early motor development_ J.Vermeulen
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa/ coffee break
11.00 – 13.30 Sesja 2/ Session 2
• Znaczenie prognostyczne oceny mobilności niemowląt zagrożonych MPDZ_ M.Szmurło
 The prognostic significance of assessing mobility of infants at risk of CP_ M.Szmurło
• Wczesna diagnostyka i badanie funkcjonalne w MPDZ: obecne teorie i możliwości leczenia_L.Klimont
  Early diagnosis and functional assessment in cerebral palsy: current theory and potential for treatment_L.Klimont
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Sesja 3/ Session3
• Powierzchniowa EMG w MPDZ: gromadzenie danych, analiza i interpretacja_ K.Roeleveld
sEMG assessment in CP: data collection, analyses and interpretation_ K.Roelveld
• Uzasadnienie kliniczne zaburzeń chodu u dzieci z MPDZ_ A.Buizer
  Clinical reasoning for gait problems in CP_ A.Buizer


24.11.2019
9.00 – 10.30 Sesja 4/ Session 4
• Mobilność dzieci z MPDZ a jakość życia._ O.Wolińska
  Quality of live related to mobility in children with CP._O.Wolińska
• Zastosowanie funkcjonalnych testów chodu w praktyce klinicznej_P.Mrozek
  Application of functional gait test in clinical practice_ P.Mrozek
• Zastosowanie oceny mobilności w czasie obozów rehabilitacyjnych_ B. Jankowska
  Application of mobility assessment during rehabilitation camp_ B. Jankowska
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa/ coffee break
11.00 – 13.00 Sesja 5/ Session 5
• Obiektywne metody analizy ruchu - wróg czy przyjaciel w leczeniu pacjentów_ M.Syczewska
  Objective methods of movement analysis - enemy or friend in the treatment of patients_M.Syczewska
• Instrumentalna analiza chodu z zastosowaniem systemu Motek Grail_ M.Bonikowski
  IGA with Motek Grail system_ M.Bonikowski
• Zastosowanie skali OGS do oceny wyników rehabilitacji dzieci z MPDZ_W.Pyrzanowska
  Application of the OGS scale to evaluate the rehabilitation outcomes of children with CP_W.Pyrzanowska
• Zastosowanie EVGS w ocenie zaburzeń chodu u dzieci z MPDZ_ J.Kraśny
  Application of EVGS in assessment of gait disorders in children with CP_ J.Kraśny
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Sesja 6 / Session 6
• Diagnostyka obrazowa narządu ruchu_ P. Flont
  Diagnostic imaging of the musculoskeletal system_ P. Flont
• Pomiar i wizualizacja GRF – zastosowanie kliniczne _ P.Mrozek
  Measurement and visualization of GRF – clinical usage_P.Mrozek
• Wykorzystanie skanowania w ruchu 4D do diagnostyki pacjentów z MPD_ K.Krasowicz
  4D Scanning during movement as diagnostic tool in children with CP_ K. Krasowicz
15.30 -16.00 Podsumowanie, zakończenie kursu/ Summary, end of the course.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia ISPO Polska