Zarząd Stowarzyszenia ISPO Polska zaprasza na :

IV Kurs dla zaawansowanych
Diagnostyka mobilności u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
23-24.11.2019 Zagórze k. Warszawy - Hotel Brant

Kurs jest adresowany do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i ortotyków.

Język wykładów - Angielski i Polski

Pierwszeństwo zapisu maja uczestnicy wcześniejszych kursów i członkowie ISPO Polska.

Koszt uczestnictwa to 400 PLN płatne do 15.10.2019 i 500 PLN w przypadku płatności po tej dacie

(członkowie ISPO Polska którzy opłacili składki za rok 2019 wstęp wolny).

Zapisy pod adresem mailowym: kontakt@ispopolska.pl

Wpłaty na konto ISPO Polska:
BNP Paribas 95 1750 0012 0000 0000 2192 6116

Potwierdzenie przelewu proszę wysłać na adres: kontakt@ispopolska.pl

Opłata obejmuje przerwy kawowe i lunch.

Program tegorocznego kursu skupiony będzie na różnych formach diagnostyki mobilności zgodnych z ICF CY. Zapoznamy się z najnowszymi metodami oceny struktury i funkcji organizmu, aktywności i uczestnictwa dla potrzeb planowania procesu rehabilitacji oraz oceny jej wyników.

Zajęcia w godzinach 8:00 -17:00.

Zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z Polski, Holandii, Norwegii i Turcji:

 1. Dr n. med. Marta Banach
 2. Prof. Jules Becher
 3. Dr n. med. Marcin Bonikowski
 4. Prof. Annemieke Buizer
 5. Prof. Nigar Dursun
 6. Dr n. med. Paweł Flont
 7. Prof. Marek Jóźwiak
 8. Mgr Liliana Klimont
 9. Dr Joanna Kraśny
 10. Mgr Marek Kulbacki
 11. Mgr Krzysztof Krasowicz
 12. Mgr Patrycja Mrozek
 13. Mgr Weronika Pyrzanowska
 14. Prof. Karin Roeleveld
 15. Prof. Małgorzata Syczewska
 16. Dr n.med. Małgorzata Szmurło
 17. Prof. Jeroen Vermeulen
 18. Dr n. med.Olga Wolińska

Tematy wykładów

 1. Sieć brokerów wiedzy jako metoda współpracy pomiędzy ośrodkami_J.Becher
  Knowledge broker network as a method for collaboration_ J.Becher
 2. Wczesny okres rozwoju ruchowego_ J.Vermeulen
  Early motor development_ J.Vermeulen
 3. Znaczenie prognostyczne oceny mobilności niemowląt zagrożonych MPDZ_ M.Szmurło
  The prognostic significance of assessing mobility of infants at risk of CP_ M.Szmurło
 4. Wczesna diagnostyka i badanie funkcjonalne w MPDZ: obecne teorie i możliwości leczenia_L.Klimont
  Early diagnosis and functional assessment in cerebral palsy: current theory and potential for treatment_L.Klimont
 5. Uzasadnienie kliniczne zaburzeń chodu u dzieci z MPDZ_ A.Buizer
  Clinical reasoning for gait problems in CP_ A.Buizer
 6. Obiektywne metody analizy ruchu - wróg czy przyjaciel w leczeniu pacjentów_ M.Syczewska
  Objective methods of movement analysis - enemy or friend in the treatment of patients_M.Syczewska
 7. Trójwymiarowa instrumentalna analiza chodu czy analiza video. Ocena użyteczności w codziennej pracy klinicznej_ M.Bonikowski
  Three-dimensional instrumental gait analysis or video gait analysis. Evaluation of the usefulness in everyday clinical work_ M.Bonikowski
 8. Zastosowanie skali OGS do oceny wyników rehabilitacji dzieci z MPDZ_W.Pyrzanowska
  Application of the OGS scale to evaluate the rehabilitation outcomes of children with CP_W.Pyrzanowska
 9. Powierzchniowa EMG w MPDZ: gromadzenie danych, analiza i interpretacja_ K.Roelveld
  sEMG assessment in CP: data collection, analyses and interpretation_ K.Roelveld
 10. Pomiar i wizualizacja GRF – zastosowanie kliniczne _ P.Mrozek
  Measurement and visualization of GRF – clinical usage_P.Mrozek
 11. Instrumentalna analiza chodu z zastosowaniem systemu Motek Grail_ M.Bonikowski
  IGA with Motek Grail system_ M.Bonikowski
 12. Zależności pomiędzy pomiarami czynnego i biernego zakresu ruchomości oraz spastycznością a zaburzeniami chodu u dzieci z MPDZ_ N.Dursun
  Relationships between AROM, PROM, Spasticity measurements and gait deviations in children with CP_ N.Dursun
 13. Wykorzystanie skanowania w ruchu 4D do diagnostyki pacjentów z MPD_ K.Krasowicz
  4D Scanning during movement as diagnostic tool in children with CP_ Krzysztof Krasowicz
 14. Diagnostyka obrazowa narządu ruchu_ P. Flont
  Diagnostic imaging of the musculoskeletal system_ P. Flont
 15. Zastosowanie EVGS w ocenie zaburzeń chodu u dzieci z MPDZ_ J.Kraśny
  Application of EVGS in assessment of gait disorders in children with CP_ J.Kraśny
 16. Metody analizy danych w praktyce klinicznej _ M.Kulbacki
  Data analysis methods in clinical practice_ M.Kulbacki
 17. Zastosowanie funkcjonalnych testów chodu w praktyce klinicznej_P.Mrozek
  Application of functional gait test in clinical practice_ P.Mrozek
 18. Zastosowanie oceny mobilności w czasie obozów rehabilitacyjnych_ M. Banach
  Application of mobility assessment during rehabilitation camp_ M.Banach
 19. Mobilność dzieci z MPDZ a jakość życia._ O.Wolińska
  Quality of live related to mobility in children with CP._O.Wolińska

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia ISPO Polska