Dziękujemy za udział w V międzynarodowym kursie ISPO z serii
Postępy w terapii MPDZ
 Wczesna interwencja - Najważniejsze pierwsze 3 lata,
realizowanym on-line w dniu 12.12.2020.