Informujemy o planowanym w dniach 12-13.12.2020 V międzynarodowym kursie ISPO z serii
"Postępy w terapii MPDZ"
Temat roboczy: Wczesna interwencja - Najważniejsze pierwsze 3 lata