Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym, internetowym sympozjum z serii
"Postępy w terapii MPDZ".
W tym roku tematem jest „Wnioskowanie kliniczne w leczeniu dzieci z MPDZ”.
Sympozjum odbędzie się dnia 04.12.2021, w godz 10:00-17:00

Sympozjum adresowane jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i ortotyków.

Język wykładowy – Polski.

Sympozjum jest kontynuacją kursów organizowanych w poprzednich latach przez ISPO Polska.

Program obejmie metody leczenia dzieci z MPDZ. W tym roku zajmujemy się szczegółowym opisem procesu podejmowania decyzji klinicznych na podstawie wybranych przypadków. Zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z dziedziny terapii dzieci z MPDZ.

Prof. Marek Jóźwiak- przedstawi zagadnienia postępowania zabiegowego w niedowładach spastycznych.

Prof. Nigar Dursun – omówi zintegrowane podejście do rehabilitacji pacjentów z niedowładem połowiczym.

Prof. Eugene Rameckers – przedstawi wnioskowanie kliniczne w zaburzeniach kończyny górnej.

Dr Małgorzata Szmurło i Mgr Liliana Klimont - przestawią wnioskowanie kliniczne w przypadku najmłodszych dzieci z hemiplegią.

Dr Marta Banach – omówi proces rehabilitacji na podstawie przypadków klinicznych Oddziału w Dzierżążnie.

Dr Olga Wolińska – przedstawi wykorzystanie oceny jakości życia w terapii dzieci z MPDZ.

Dr Paweł Flont - omówi ocenę kliniczną i możliwości korekcji chirurgicznej ręki spastycznej.

Dr Weronika Pyrzanowska – zapozna nas z możliwościami wykorzystania sEMG w planowaniu i ocenie wyników terapii dzieci z MPDZ.

Mgr Patrycja Mrozek – omówi wykorzystanie kinetyki chodu w doborze zaopatrzenia ortopedycznego.

Dr Marcin Bonikowski – przedstawi możliwości zastosowania BoNT-A w leczeniu obustronnych postaci MPDZ oraz charakterystykę grup pacjentów.

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ispopolska.pl

Link do sympozjum otrzymacie Państwo po potwierdzeniu uczestnictwa, w tym roku udział jest bezpłatny.

 

Szczegółowy Program Sympozjum będzie wysłany razem z linkiem do spotkania.